Wymiana walut, gdzie najtaniej?

Planując urlop za granicą warto odpowiednio wcześniej wymienić złotówki na walutę kraju, do jakiego się wybieramy. Zwykle w pośpiechu, kupując na ostatnia chwilę waluty przepłacamy. Istnieją sposoby, by na takiej wymianie nieco oszczędzić, unikając kosztownych prowizji i niekoniecznie korzystnego przelicznika, stosowanego przez kantory stacjonarne na lotniskach, czy banki. Istotne jest i miejsce, w jakim zamieniamy pieniądze, a przede wszystkim spread.

Wiadomo, że kursy zakupu i sprzedaży obcych walut we wszystkich miejscach, w jakich możliwa jest wymiana (kantory, banki, inni operatorzy, internetowe kantory itd.)ustalane są na podstawie tej samej średniej wartości rynkowej danej waluty. Różnice w cenach to nic innego jak przeliczniki stosowane w tych miejscach, co nierzadko wpływa na znaczne uszczuplenie portfeli klientów. Jak wymieniać najkorzystniej?

Spread jest różnić pomiędzy cena zakupu, a sprzedaży waluty. Od kursu sprzedaży wystarczy odjąć kurs kupna, by poznać tajemniczą wartość, od której tak wiele zależy. Dla uzyskania wartości procentowej spreadu należy otrzymaną z poprzedniego wyliczenia różnicę kursową podzielić przez kurs średni pary walutowej (sumy kursu sprzedaży i kupna dzielone na pół), następnie przemnożyć przez 100%. Wiedza na temat spreadu danego punktu wymiany daje nam wiedzę na temat opłaty manipulacyjnej naliczanej dodatkowo, zatem łatwo określić na ile w tym miejscu wymiana się opłaca. Najkorzystniej dla nas, gdy spread jest mniejszy niż 1%.

Gdzie najtaniej?

Wzrost zainteresowania wymianą walut powoduje, że powstaje coraz więcej kantorów w tym i internetowych. To właśnie tam, w związku z ograniczeniem kosztów obsługi, wynajmu lokalu, dostęp do większej liczby klientów itd. spread jest najbardziej korzystny. Najbardziej popularne e-kantory oferują wymianę przy spreadzie rzędu 0,5%. Im więcej kantor ma klientów, tym więcej zarabia nawet przy niskich opłatach dodatkowych. Nieco droższe są kantory stacjonarne z różnicami w kursach w granicach 1-3% a najdroższe są kantory w bankach (spread 6-7%) chociaż widząc potrzebę rynku i banki zaczęły oferować wymiany walut online z bardziej korzystnymi warunkami.