Ubezpieczenie do pracy zagranicą – ile kosztuje?

Podjęcie pracy poza granicami kraju to decyzja, która wymaga nie tylko gotowości do zmian życiowych, ale także odpowiedniego zabezpieczenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę przed wysokimi kosztami leczenia, ewentualnymi wypadkami czy innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić podczas pobytu za granicą.

Koszty ubezpieczenia – czynniki wpływające na cenę

Cena ubezpieczenia do pracy zagranicą jest zależna od wielu czynników, w tym od kraju docelowego, czasu trwania ubezpieczenia, zakresu ochrony oraz rodzaju wykonywanej pracy. Suma gwarantowana kosztów leczenia powinna wynosić co najmniej 30 tys. euro w Europie i 50 tys. euro poza nią. W przypadku pracy fizycznej koszty te mogą być wyższe. Rozszerzenie ochrony o pracę fizyczną może podnieść składkę o około 5-7 zł dziennie.

Rodzaje pracy a cena ubezpieczenia

Rodzaj wykonywanej pracy ma istotny wpływ na cenę ubezpieczenia. Prace fizyczne czy te związane z większym ryzykiem wypadku generują wyższe składki. Podstawowe pakiety, obejmujące leczenie i assistance, zaczynają się już od ok. 1,76 zł/dzień, jednak przy pracach fizycznych cena ta jest zwykle wyższa.

Wybór odpowiedniej polisy

Wybierając ubezpieczenie, należy zwrócić uwagę na zakres ochrony – polisa powinna pokrywać nie tylko koszty leczenia, ale również transport medyczny i assistance. Istotne jest również, aby polisa obejmowała ochronę w razie zachorowania na COVID-19.

Podsumowanie

Zakup ubezpieczenia do pracy za granicą jest inwestycją w spokój ducha i finansowe bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia tylko dostęp do podstawowych świadczeń medycznych, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Składka zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności, a jej zakres powinien być każdorazowo dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy i warunków panujących w kraju, do którego się wyjeżdża.