Specustawa i tarcza antykryzysowa – nowe zasady wsparcia dla klientów banków

Należy wiedzieć, że dzięki specustawie i tarczy antykryzysowej banki proponują pomoc osobom, którym pogorszyła się sytuacja materialna w związku z trwającą epidemią. Nowe zasady podzielmy na takie oto segmenty:

1). Tańszy kredyt konsumencki – na jaką pomoc możemy liczyć w tym przypadku? Należy wiedzieć, że koszt pożyczki zaciągniętej na krócej niż 30 dni nie może być większy niż 5 procent jej wartości, a koszt pożyczki na 30 dni i dłużej – nie większy niż 15 procent plus 6 procent za każdy rok umowy (na przykład nie więcej niż 21 procent przy pożyczce na rok). Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że na przykład za udzielnie pożyczki w wysokości 1000 zł na 7 dni czasu zapłacimy nie więcej niż 50 zł (a nie 250 zł jak było do tej pory), zaś jeśli pożyczamy tę samą kwotę na 90 dni – zapłacimy do 165 zł (zamiast ponad 300 zł). Pamiętajmy o tym, że do przepisów tarczy antykryzysowej muszą stosować się też firmy pożyczkowe, ustalmy więc, jakie są koszty pożyczki, zanim podpiszemy umowę.

2). Wakacje kredytowe – na jaką pomoc możemy liczyć w tym przypadku? Jest to zawieszenie spłaty rat z reguły na 3 miesiące, ale może być też na dłużej – do 6 miesięcy. Należy wiedzieć, że możemy zawiesić spłatę całej raty lub kapitału czy odsetek. Wniosek możemy wysyłać online – banki uprościły procedurę (wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej banku). Warto wiedzieć też, że banki nie mogą pobierać opłat za zawieszenie rat (a przed epidemią były opłaty za tę usługę). W uzasadnieniu wniosku trzeba napisać, jak epidemia wpłynęła na zmniejszenie naszego dochodu (na przykład utrata zleceń). Należy wiedzieć, że zawieszenie rat oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o tyle miesięcy, na ile była zawieszona spłata. Zwiększy się więc koszt całego kredytu. Zanim się zdecydujemy na tą opcję:

a). zapoznajmy się z harmonogramem spłat i wysokością rat po ustaniu wakacji kredytowych (przemyślmy czy to korzystne).
b). przeczytajmy aneks, na podstawie którego zostaną odroczone raty – mamy prawo znać jego treść przed akceptacją.

Warto dodać, że nawet po podpisaniu aneksu mamy 14 dni na odstąpienie od niego. Wystarczy wtedy napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je od banku (nie jest konieczna osobista wizyta w oddziale).