Open Finance Direct

Kredyt w banku, a forma zatrudnienia

09/05/2016 |

Coraz więcej pracodawców zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, umów-zleceń lub umów o dzieło. Czy takim osobom będzie trudniej uzyskać kredyt gotówkowy?

Zanim bank zdecyduje się przyznać nam kredyt, będzie oczywiście bardzo wnikliwie analizować naszą zdolność kredytową, tak, aby mieć pewność, że będziemy w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Na decyzję będą mieć wpływ nie tylko nasze dochody, ale również takie czynniki jak wiek, staż pracy, zajmowane stanowisko, wykształcenie, historia kredytowa czy stan cywilny. W ocenie zdolności kredytowej uwzględniana jest także forma zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Dla banku najbardziej wiarygodne będą osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, która gwarantuje długoterminowe zatrudnienie, a tym samym zdolność do terminowego opłacania rat kredytu.

Umowy na czas określony są akceptowane

Do osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony banki podchodzą wprawdzie z większą nieufnością, nie mniej jednak ich wnioski kredytowe zazwyczaj rozpatrywane są pozytywnie. W tym wypadku wymagany jest staż pracy powyżej trzech lub sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach dodatkowo trzeba przedstawić zaświadczenie od pracodawcy, który zobowiązuje się przedłużyć nam umowę na kolejny okres czasu.

Praca na umowę-zlecenie nie dyskwalifikuje kredytobiorcy

Jeszcze mniej przychylnie traktowane są przez bank osoby zarabiające pieniądze w oparciu o umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, mimo to one także mają szansę na zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Podstawą do otrzymania pozytywnej decyzji od banku będzie wykazanie ciągłości zatrudnienia. Każdy bank wyznacza minimalny okres uzyskiwania dochodów z danego źródła, zazwyczaj trzeba przedstawić wyciągi z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy, w zależności od kwoty pożyczki ten czas może się wydłużyć nawet do 2 lat.

Najmniejsze szanse na kredyt mają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aby móc starać się w tym wypadku na przykład o kredyt hipoteczny, firma musi funkcjonować 1-3 lata. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę średnie wynagrodzenie ustalane dla okresu rocznego, poza tym uwzględniany jest także stosunek przychodu do kosztów generowanych przez przedsiębiorcę.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2017
Lokaty bankowe online 2017
Karty kredytowe porównanie 2017

Jacek Grudniewski
Informacjakredytowa.com

Kategoria: Artykuły

Możliwość komentowania została wyłączona.