Kredyt w banku, a forma zatrudnienia

Coraz więcej pracodawców zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, umów-zleceń lub umów o dzieło. Czy takim osobom będzie trudniej uzyskać kredyt gotówkowy?

Zanim bank zdecyduje się przyznać nam kredyt, będzie oczywiście bardzo wnikliwie analizować naszą zdolność kredytową (sprawdź tutaj za darmo zdolność kredytową), tak, aby mieć pewność, że będziemy w stanie terminowo spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Na decyzję będą mieć wpływ nie tylko nasze dochody, ale również takie czynniki jak wiek, staż pracy, zajmowane stanowisko, wykształcenie, historia kredytowa czy stan cywilny. W ocenie zdolności kredytowej uwzględniana jest także forma zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Dla banku najbardziej wiarygodne będą osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, która gwarantuje długoterminowe zatrudnienie, a tym samym zdolność do terminowego opłacania rat kredytu.

Umowy na czas określony są akceptowane

Do osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony banki podchodzą wprawdzie z większą nieufnością, nie mniej jednak ich wnioski kredytowe zazwyczaj rozpatrywane są pozytywnie. W tym wypadku wymagany jest staż pracy powyżej trzech lub sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach dodatkowo trzeba przedstawić zaświadczenie od pracodawcy, który zobowiązuje się przedłużyć nam umowę na kolejny okres czasu.

Praca na umowę-zlecenie nie dyskwalifikuje kredytobiorcy

Jeszcze mniej przychylnie traktowane są przez bank osoby zarabiające pieniądze w oparciu o umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, mimo to one także mają szansę na zaciągnięcie kredytu gotówkowego (sprawdź kredyty gotówkowe w promocji). Podstawą do otrzymania pozytywnej decyzji od banku będzie wykazanie ciągłości zatrudnienia. Każdy bank wyznacza minimalny okres uzyskiwania dochodów z danego źródła, zazwyczaj trzeba przedstawić wyciągi z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy, w zależności od kwoty pożyczki lub kredytu ten czas może się wydłużyć nawet do 2 lat.

Najmniejsze szanse na kredyt mają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aby móc starać się w tym wypadku na przykład o kredyt hipoteczny, firma musi funkcjonować 1-3 lata. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę średnie wynagrodzenie ustalane dla okresu rocznego, poza tym uwzględniany jest także stosunek przychodu do kosztów generowanych przez przedsiębiorcę.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2018
Lokaty bankowe online 2018
Karty kredytowe porównanie 2022

Jacek Grudniewski
Informacjakredytowa.com