Faktoring Częstochowa

Faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług. Podmiot funkcjonujący w charakterze faktora, w krótkim czasie wypłaca pieniądze firmie, która podpisała umowę (po potrąceniu prowizji), przejmując w ten sposób od przedsiębiorstwa wierzytelność. Bardzo ważną zaletą faktoringu jest fakt, że umożliwia firmom utrzymanie płynności finansowej, która mogłaby być zachwiana w przypadku braku zapłaty za świadczone usługi lub sprzedane towary. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami firm faktoringowych.

Faktoring Częstochowa maj 2023

Wszystkie prezentacje firm faktoringowych nie stanowią oferty portalu i mają charakter wyłącznie poglądowy. Portal nie udziela porad indywidualnych oraz nie umożliwia bezpośredniego składania wniosków offline.