Kredyt przez SMS (SMS Kredyt) – rewolucja czy ewolucja?

SMS Kredyt to kolejna odsłona bijącej rekordy popularności szybkiej pożyczki. Miejscem, w którym SMS Kredyt (sprawdź bieżącą ofertę w zestawieniu) bryluje najmocniej jest oczywiście internet – arena walki o uwagę współczesnego klienta i świata, w którym sprawnie funkcjonują pozabankowe instytucje. Zresztą, to właśnie z parabankowością SMS kredyt jest najmocniej kojarzony. Z drugiej strony – coraz większa liczba banków tradycyjnych, dysponujących stacjonarnymi filiami, zamieszcza w swoich ofertach możliwość zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem wiadomości tekstowej. Przynajmniej – teoretycznie.

W praktyce – to, co na pierwszy rzut oka wydawać się może ogromnym uproszczeniem proceduralnym i rewolucyjnym wyjściem naprzeciw potrzebom Klientów jest (tylko i aż) marketingową ewolucją.
SMS Kredyt – czyli propozycja wprost obiecująca możliwość zaciągnięcia pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS – to zarówno sprytne hasło reklamowe, jak i droga prowadząca do celu, ale nie cel sam w sobie. Bo SMS Kredyt to nie oferta sensu stricte, ale ofertowe uproszczenie. Korzystając z usług finansowania (proponowanych zarówno przez banki, jak i instytucje parabankowe) pamiętać należy, że firma udzielająca nam kredytu jest… firmą. A dokładniej – jest firmą, dla której podstawą istnienia na przesyconym konkurencją rynku są oprocentowane pożyczki. Banki czy instytucje parabankowe nie mogą więc pozwolić sobie na ruchy ryzykowne czy przynoszące choćby potencjalne straty. Banki i firmy parabankowe nie mogą tym samym udzielać pożyczek osobom nieposiadającym zdolności kredytowej (tutaj obliczysz ją bez poroblemu) czy niespełniającym zawartych w wewnętrznych regulaminach warunków. Instytucje takie, nie mogą więc udzielać pożyczek tylko na podstawie wysłanej wiadomości SMS. Mogą natomiast proponować swoim Klientom SMS Kredyt – produkt, którego głównym założeniem jest uproszczenie procedur i skrócenie czasu oczekiwania na wynik analizy wniosku kredytowego, a nie – przyznawanie pożyczki na podstawie wysłanej przez osobę zainteresowaną wiadomości tekstowej.

W praktyce, SMS Kredyt to (najczęściej) pozabankowa, bardzo wygodna, szybka pożyczka. Mogą się o nią ubiegać osoby spełniające zawarte w regulaminie danego serwisu kryteria (pod uwagę bierze się między innymi wiek czy brak zaległości w spłacie innych pożyczek) oraz posiadające aktywny rachunek bankowy i – oczywiście – telefon komórkowy. Po wybraniu konkretnej kwoty kredytu (firmy oferują przeważnie szybkie pożyczki (tutaj sprawdzisz firmy pozabankowe) do 3000 zł, przy czym pierwsza pożyczka nie może być wyższa niż 1500 zł) i ustalenia terminu spłaty całkowitej kwoty kredytu (14 lub 30 dni) – należy wypełnić prosty wniosek aplikacyjny. Zawarte w nim dane (imię, nazwisko, PESEL itd.) są podstawą do weryfikacji tożsamości, a na podany w odpowiedniej rubryce aplikacji numer telefonu komórkowego – wysłana zostaje po skończonej analizie wiadomość informująca o tym, czy pożyczka została przyznana (firma pożyczkowa na podstawie danych sprawdza BIK, BIG, KRD).

Podstawą ubiegania się o pożyczkę nie jest więc SMS sam w sobie. Wiadomość tekstowa jest natomiast sprawnym nośnikiem informacji dotyczących efektów pracy analityka. W związku z tym, śmiało stwierdzić można, że udzielany kredyt stricte przez SMS nie istnieje. Powołanie do życia takiej właśnie, rewolucyjnej – choćby z punktu widzenia niewypłacalnych pożyczkobiorców – oferty byłoby dla banków i parabanków samobójstwem rynkowym. Istnieje za to propozycja szybkiego kredytowania potrzeb Klientów, której głównym założeniem nie jest udzielanie pożyczek jedynie na podstawie wysłanej wcześniej wiadomości tekstowej, ale uproszczenie biurokratycznych konieczności i skrócenie prowadzącej do otrzymania pieniędzy drogi. SMS Kredyt – nie rewolucja, ale oczywista ewolucja w usługach finansowania, która spełnia oczekiwania tych klientów, którzy nie liczą na uzyskanie pożyczki bez formalnych podstaw, ale na możliwość otrzymania decyzji kredytowej w szybki i prosty sposób.