Rachunek bankowy a kredyt hipoteczny

Szukając odpowiedniego kredytu hipotecznego, a przy tym kierując się najniższym oprocentowaniem oraz niskimi opłatami dodatkowymi z tym związanym chodzimy z banku do banku i porównujemy oferowane przez nich propozycje kredytowe. W momencie odnalezienia właściwego i dogodnego dla obu stron kredytu okazuje się, że w podpisywanej umowie znajdują się zapisy, które nie do końca zgadzają się z naszymi przekonaniami oraz powodują komplikacje naszych planów. Aby uniknąć takich sytuacji, które powodują zaskoczenie klienta o jakiś dodatkowych zapisach w umowie, jest niestety nieodpowiedzialność klientów, którzy bezgranicznie wierzą w uczciwe zamiary banków i podpisują umowę bez jej wcześniejszego przeczytania. Jednym z takich najczęściej spotykanych zapisów jest obowiązek założenia rachunku bankowego w placówce, gdzie zostaje zaciągnięty kredyt. Należy pamiętać, ze taki zapis jest niedozwolony i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, może być założony w jakimkolwiek z innych banków, ponieważ umowa na ten rodzaj operacji jest sprawą indywidualną. Rachunek rozliczeniowy czy bankowy nie ma nic wspólnego z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Kredytobiorca nie może być zmuszany, klauzulami znajdującymi się w umowie, a jedynie zachęcamy do zawarcia kolejnej umowy z bankiem, który udziela mu kredytu. Klient banku decyduje się na zawarcie kolejnej umowy z bankiem na rachunek rozliczeniowy, powinien zdawać sobie sprawę, że pociąga to za sobą kolejne koszty związane z prowadzeniem rachunku. Biorąc pod uwagę czas kredytowania, który zazwyczaj waha się w granicach 10 – 30 lat, a w niektórych przypadkach może trwać nawet dłużej, zapis o obowiązku posiadania rachunku w banku, którym zaciągany jest kredyt generuje dodatkowe wysokie koszty, których kredytobiorca może uniknąć, zdając sobie sprawę ze swoich praw oraz obowiązków banków.