Open Finance Direct

Konta dla firm porównanie

Konta dla firm to produkty, z których mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący własną działalność oraz spółki wyodrębnione w przepisach prawa handlowego. Są niezbędne w działalności każdego przedsiębiorstwa. Klientom pozwalają na wygodne płacenie za towary lub usługi, a firmie pomagają gospodarować swoimi środkami poprzez różnego rodzaju przelewy. Często założenie i prowadzenie konta pozbawione jest opłat, podobnie jak przelewy do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można także ustalić polecenia zapłaty, dzięki czemu stałe płatności regulowane będą w sposób automatyczny. Zgromadzonymi na koncie środkami można dysponować w różny sposób: zarówno przez Internet jak i kilka nowoczesnych kanałów, takich jak WAP, SMS, telefon.

Nasi klienci naczęście pytają o:
bezpłatne konta dla firm
internetowe rachunki rozliczeniowe na działalność

Konta dla firm porównanie kwiecień 2018: