Jak znaleźć rachunki po zmarłym?

Od niemal dwóch lat działa specjalna usługa, usprawniająca pozyskiwanie danych o rachunkach bankowych zmarłych osób. Przepisy stopniowo modyfikowane są tak, by odnalezienie kont czy lokat ze zgromadzonymi środkami nie było dla spadkobierców problemowe. Usługa ułatwia także odszukanie wszelkich kont osób żyjących, o których zapomniano czy je porzucono.

Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadziła usługę dla banków i SKOK-ów po to, by składając tylko jeden wniosek możliwe było pozyskanie informacji o kontach, na których często zgromadzone są środki podlegające dziedziczeniu. Według statystyk rocznie 1% zmarłych Polaków (tj. prawie 3 tysiące osób) pozostawia uśpione rachunki bankowe, o których spadkobiercy nie mają pojęcia. Środki zdeponowane na takich kontach sięgać mogą nawet miliarda złotych. Nowelizacja prawa bankowego ma ułatwić odszukanie rachunków, a co więcej nie mogą być ograniczane prawa wnioskodawcy wynikające z ustawy, np. przyjmowanie wniosków na formularzach opracowanych indywidualnie przez banki czy pobieranie opłat przekraczających koszty pozyskania informacji.

Rachunki uśpione

Ustawodawca mobilizuje poprzez zmiany banki i SKOKi do ustalania i informowania o rachunkach, jakie mogą należeć do osoby nieżyjącej. Art. 59a Prawa bankowego wskazuje, że rozwiązuje się umowę rachunku z chwilą śmierci jego posiadacza, albo po upływie 10 lat braku aktywności na rachunku. Dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących operacji związanych z działalnością gospodarczą na rachunku. Dodatkowo po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji posiadacza rachunku bank we własnym zakresie ma zbadać, czy jego właściciel żyje. Na 6 miesięcy przed upływem terminu 10-letniego konieczne jest poinformowanie jego posiadacza o terminie. Ale jeśli taka informacja nie dotrze możliwe jest sprawdzenie, poprzez złożenie przez np. spadkobierców 1 wniosku w dowolnej placówce banku, aby otrzymać dość szybko informacje zwrotną o posiadanych kontach i innych produktach we wszystkich zrzeszonych bankach i SKOKach.

W Centralnej informacji o rachunkach zbierane są informacje (w przeciągu 3 dni roboczych), a zbiorczy raport przekazany jest wnioskodawcy (przez placówkę wysyłającą zapytanie). Raport taki zawiera dane podmiotów, jakie prowadzą rachunki, informację czy nadal jest ten rachunek aktywny i czy to nie jest rachunek wspólny. Wnioskodawca uzyska też informacje o rachunkach rozwiązanych i wygasłych w związku z upływem terminu 10 lat od daty ostatniej dyspozycji. Po więcej szczegółów trzeba będzie się udać do konkretnego banku czy SKOKu. Ileż to prościej, mając gotową listę.