Jak znaleźć rachunki po zmarłym?

Od niemal dwóch lat działa specjalna usługa, usprawniająca pozyskiwanie danych o rachunkach bankowych zmarłych osób. Przepisy stopniowo modyfikowane są tak, by odnalezienie kont czy lokat ze zgromadzonymi środkami nie było dla spadkobierców problemowe. Usługa ułatwia także odszukanie wszelkich kont osób żyjących, o których zapomniano czy je porzucono.

Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadziła usługę dla banków i SKOK-ów po to, by składając tylko jeden wniosek możliwe było pozyskanie informacji o kontach, na których często zgromadzone są środki podlegające dziedziczeniu. Według statystyk rocznie 1% zmarłych Polaków (tj. prawie 3 tysiące osób) pozostawia uśpione rachunki bankowe, o których spadkobiercy nie mają pojęcia. Środki zdeponowane na takich kontach sięgać mogą nawet miliarda złotych. Nowelizacja prawa bankowego ma ułatwić odszukanie rachunków, a co więcej nie mogą być ograniczane prawa wnioskodawcy wynikające z ustawy, np. przyjmowanie wniosków na formularzach opracowanych indywidualnie przez banki czy pobieranie opłat przekraczających koszty pozyskania informacji.

Rachunki uśpione

Ustawodawca mobilizuje poprzez zmiany banki i SKOKi do ustalania i informowania o rachunkach, jakie mogą należeć do osoby nieżyjącej. Art. 59a Prawa bankowego wskazuje, że rozwiązuje się umowę rachunku z chwilą śmierci jego posiadacza, albo po upływie 10 lat braku aktywności na rachunku. Dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących operacji związanych z działalnością gospodarczą na rachunku. Dodatkowo po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji posiadacza rachunku bank we własnym zakresie ma zbadać, czy jego właściciel żyje. Na 6 miesięcy przed upływem terminu 10-letniego konieczne jest poinformowanie jego posiadacza o terminie. Ale jeśli taka informacja nie dotrze możliwe jest sprawdzenie, poprzez złożenie przez np. spadkobierców 1 wniosku w dowolnej placówce banku, aby otrzymać dość szybko informacje zwrotną o posiadanych kontach i innych produktach we wszystkich zrzeszonych bankach i SKOKach.

W Centralnej informacji o rachunkach zbierane są informacje (w przeciągu 3 dni roboczych), a zbiorczy raport przekazany jest wnioskodawcy (przez placówkę wysyłającą zapytanie). Raport taki zawiera dane podmiotów, jakie prowadzą rachunki, informację czy nadal jest ten rachunek aktywny i czy to nie jest rachunek wspólny. Wnioskodawca uzyska też informacje o rachunkach rozwiązanych i wygasłych w związku z upływem terminu 10 lat od daty ostatniej dyspozycji. Po więcej szczegółów trzeba będzie się udać do konkretnego banku czy SKOKu. Ileż to prościej, mając gotową listę.

PROMOCYJNE KREDYTY HIPOTECZNE LUTY 2019SPRAWDŹ TERAZ