Jak zmienić numer konta bankowego w US?

Zmiana rachunku bankowego jest coraz częściej spotykana zarówno wśród osób pracujących czy przedsiębiorców. Zmiany związane są z nadaniem nowego numeru konta, który należy przekazać nie tylko pracodawcy, do ZUS ale i do urzędu skarbowego. Jest to konieczne w sytuacji, gdy korzystamy ze zwrotu podatku chociażby. Niektóre banki dla klientów przenoszących rachunki oferują dodatkowe usługi związane z przekazaniem tej informacji odpowiednim instytucjom, a nawet podzieleniu pełnomocnictwa za klienta rozwiązują starą umowę i zamykają rachunek osobisty z którego korzystało tej pory.

Zmiana kont spowodowana jest większą wiedzą finansową i umiejętnością oszczędzania. Nowoczesne konta są zwykle bezpłatne. Posiadają i inne zalety, z których zwłaszcza młode osoby zwykle korzystają. Stare rachunki były nie tylko mało funkcjonalne, ale uniemożliwiały często korzystanie z bankowości internetowej, a koszty obsługi były spore.

W jaki sposób zmienić rachunek w instytucjach, z których możemy spodziewać się zwrotów czy wypłat?

Pracodawca powinien dostać aktualny numer niezwłocznie, by móc właściwie przekazać środki np. z wynagrodzenia. Zwykle przekazuje on takie informacje do ZUS. Ale w urzędzie skarbowym zmiany musimy dokonać osobiście.

Każdą aktualizację danych w US dokonuje się na formularzu ZAP-3 dla osób fizycznych. Na tym druku informujemy organ podatkowy o zmianie miejsca zamieszkania, numerze dowodu osobistego, zmianie rachunku lub rezygnacji z rachunku bankowego (sprawdź promocje kont osobistych). Formularz ten można pobrać z Internetu, ze strony organu czy Ministerstwa Finansów. By urząd przyjął wysłany elektronicznie formularz, musi on być opatrzony bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który posiadają nieliczni. Niemniej można złożyć też druk w urzędzie, zgodnym z miejscem zamieszkania podatnika, albo wysłać pocztą tradycyjną. Dokument musi zawierać własnoręczny podpis osoby zmieniającej ww. dane. Jeśli zdążymy przez okresem rozliczeniowym i zwrotem podatku, wpłynie on na nasze nowe konto bankowe. W przeciwnym razie przyjdzie nam na zwrot poczekać dłużej – automat zwróci nadawcy wpłatę dokonaną na nieaktualny, zamknięty rachunek bankowy, a nas będzie czekało sporo wyjaśnień, a więc i straty czasu.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2018
Lokaty bankowe online 2018
Karty kredytowe porównanie 2022