Termin zapadalności lokaty – co oznacza?

Równie istotny jak wysokość odsetek lokaty jest jej termin zapadalności. Niestety nie zawsze brany jest on pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego produktu bankowego. Lokaty są dość popularną metodą oszczędzania wolnych środków na dowolne cele. Ten produkt oszczędnościowy umożliwia depozyt pieniędzy na ustalony procent. Są bezpieczne i gwarantują zyski. Obecnie niestety niezbyt wysokie.

Dzięki terminowi zapadalności lokaty można jednak zwiększyć zyski, poprzez np. wykorzystanie mechanizmu należącego do lokat krótkoterminowych, gdzie kapitalizacja odsetek jest częstsza (np. kwartalna czy miesięczna).

Czym jest zapadalność lokaty?

W skrócie jest to data zakończenia lokaty i zwrot zdeponowanych środków klientowi. Termin ten uwzględniony jest w umowie – to ostatni dzień jej obowiązywania. Zerwanie lokaty przed ustalonym terminem związane jest z brakiem wypłaty naliczonych odsetek. Po tej dacie bank wypłaci środki wraz z naliczonymi procentami.

Termin zapadalności lokaty związany jest z zamrożeniem zdeponowanych środków. Przy wybranej opcji lokaty długoterminowej taki brak dostępu do pieniędzy nie jest korzystny. Bardziej racjonalne jest lokowanie środków na krótsze terminy, po upływie których będziemy mogli w pełni wykorzystać odłożone pieniądze powiększone o odsetki. W przypadku rozwiązania lokaty straty też nie będą aż tak duże. Wybór odpowiedniej opcji powinien być przemyślany przez inwestora przed podpisaniem umowy. Jeśli istnieje ryzyko, że trzeba będzie skorzystać z odłożonych środków, warto rozważyć lokatę krótkoterminową (sprawdź najlepsze lokaty terminowe). Jeśli zdecydujemy się na całkowite zamrożenie kapitału na dłuższy czas, odpowiednia będzie lokata długoterminowa, choć te powyżej roku, ze zmienną stopą procentową mogą nieść ryzyko zmian w oprocentowaniu.

Duży wpływ na oprocentowanie lokat mają warunki rynkowe, stopy procentowe NBP, WIBOR itd. Lokaty ze stałym oprocentowaniem są odporne na tego typu zawirowania. Jednak przy zmiennych stopach procentowych oprocentowanie lokat może się zmieniać, nawet w trakcie trwania umowy. Rzecz jasna przy wzroście, oprocentowanie także może się zwiększyć.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2018
Lokaty bankowe online 2018
Karty kredytowe porównanie 2022