Różnice między kredytem a pożyczką

Pożyczka i kredyt. Te słowa zazwyczaj traktujemy naprzemiennie. Jednak, wbrew pozorom, one wcale nie są tym samym, mimo iż odnoszą się do tego samego czyli do zaciągniętego przez nas długu. Warto wiedzieć czy te oba pojęcia się różnią.

Pożyczkę możemy zaciągnąć u osoby fizycznej, pod warunkiem, że te środki finansowe są jej własnością. Umowa, jaką w tym przypadku zawieramy opiera się na przepisach kodeksu cywilnego. Jeżeli kwota, którą chcemy pożyczyć jest wyższa niż pięćset złotych, to taka umowa musi mieć pisemną formę. Nie musimy w niej określać ani ceny tej pożyczki, ani też terminu w jakim powinna być oddana. Poza tym pożyczkobiorca może wydać takie pieniądze na co chce, ponieważ nie ma tu wymogu określania konkretnego celu.

Kredyt z kolei jest trochę bardziej skomplikowanym pojęcie. Przede wszystkim dotyczy on banków i musi spełniać wszystkie warunki jakie dla tej formy przewiduje ustawa Prawo Bankowe. W przeciwieństwie do pożyczki umowa kredytowa zawsze powinna mieć formę pisemną. Powinna dokładnie określać kiedy taki dług z odsetkami musi zostać spłacony. Poza tym kredyt jest formą płatną, czyli że są z nim związane różnego rodzaju prowizje, odsetki czy opłaty, a wszystko to stanowi zarobek banku. Pożyczone pieniądze nigdy nie stanowią własności kredytobiorcy, w związku z czym nie może on ich wydać na cokolwiek, gdyż w większości przypadków trzeba dokładnie określić cel na jaki chcemy zaciągnąć kredyt i jeśli tego warunku nie spełnimy bank może zerwać zawartą z nami umowę kredytową (dotyczy kredytów celowych – samochodowe, hipoteczny – gotówkowe mogą być przeznaczone na dowolny cel, który nie jest związany z prowadzona działalnością gospodarczą). O ile też pożyczkę możemy otrzymać „do reki” w postaci „żywej” gotówki, o tyle środki z zaciągniętego kredytu są zazwyczaj przelewane na rachunek bankowy kredytobiorcy.

Jak widać różnice pomiędzy kredytem, a pożyczką są wyraźne. Z pewnością nadal wielu z nas będzie je traktowało zamiennie, warto jednak pamiętać, że z formalnego punktu widzenia nie są tym samym.