Prawa i obowiązki poręczyciela

Mimo, że bank bardzo chętnie udzielają kredytów i odstępują od wielu formalności to przy większych kwotach albo braku innych zabezpieczeń nadal stosują poręczenie. Nic dziwnego – jeśli kredytobiorca uchyla się od spłaty zobowiązania bank egzekwuje należność od żyranta który przejmuje spłatę długu. Poza obowiązkami poręczyciel ma także prawa, czy jednak pozwolą mu one wyjść bez szwanku i nie ponieść skutków zbyt pochopnej często decyzji?

Często o poręczenie kredytu proszą nas krewni, znajomi. Warto mieć w tej kwestii ograniczone zaufanie, zwłaszcza gdy kredyt opiewa na dużą kwotę i czas spłaty wynosi kilkanaście lat. Trudno jest bowiem przewidzieć, co wydarzy się przez ten czas. Poręczenie kredytu polega na tym, że żyrant zobowiązuje się do realizowania umowy kredytowej. Jeśli dłużnik zaprzestanie spłaty, przejąć ja musi poręczyciel. Możliwe jest egzekwowanie długu na drodze postępowania egzekucyjnego wobec poręczyciela, często bez udziału dłużnika (najczęściej nie posiada on majątku, źródeł dochodu z jakich komornik mógłby prowadzić egzekucją). Poręczyciel w chwili poręczenia ma zbadaną zdolność kredytową (oblicz swoją zdolność kredytową online) podobnie jak sam dłużnika. Musi wykazać, że stale zarabia i nie ma wcześniejszych problemów ze spłatami własnych zobowiązań – słowem musi być wiarygodny tak samo jak kredytobiorca.

Dodatkowo poręczenie wpływa na historię kredytową żyranta. Jeśli dług nie będzie spłacany mimo, że nie był jego utrudni pozyskanie pożyczki czy kredytu, zakupu na raty itd. Ponadto obniżona zdolność kredytowa (dług poręczony ma wpływ na ten wskaźnik), uniemożliwia często uzyskanie kredytu w żądanej przez stronę wysokości. Stąd jeśli zamierzamy w przyszłości zaciągać jakiekolwiek zobowiązania nie warto poręczać kredytów innym, nawet najbliższym osobom.

Co zrobić, gdy spłacimy nie swój dług?

Wszystkie wpłacone raty kredytowe można odzyskać. Należy w postępowaniu sądowym wystąpić o tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności i przez komornika egzekwować nasze należności. To często trudne, ale nie niemożliwe.