Open Finance Direct

Ubezpieczenia na życie

Dzięki ubezpieczeniu możesz zapewnić:
– bezpieczeństwo finansowe swoim najbliższym w przypadku śmierci
– ochronę na wypadek niezdolności do pracy
– kapitał dla dziecka na studia/start w dorosłym życiu
– spłatę kredytu/kredytów
– dodatkowy kapitał na emeryturę
– kompleksową ochronę na wypadek inwalidztwa i poważnego zachorowania
– bezpieczeństwo spółki poprzez zabezpieczenie udziałów wspólników w spółce

Składka jest obliczana indywidulanie przez agentów ubezpieczeniowych na podstawie formularza potrzeb ubezpieczeniowych: