Leasing nadal popularny

Mimo pesymistycznych prognoz dotyczących wpływu zmian gospodarczych i politycznych w kraju i na świecie (ryzyko skutków Brexitu, napływ uchodźców, zawirowania na rynku walutowym) na leasing, rok 2016 był dla sektora zaskakująco udany. Łącznie finansowanie z tytułu umów leasingowych wyniosło, według statystyk Związku Polskiego Leasingu, przeszło 58 milionów złotych, więc ponad 16% więcej niż w roku 2015. Największym zainteresowaniem od lat cieszy się leasing pojazdów, który jest konkurencją tak powszechnych dotychczas kredytów samochodowych.

Należy podkreślić, że głównie leasingowane są samochody. W 2016 roku aż 71% umów dotyczyło pojazdów, poza tym zainteresowaniem cieszą się maszyny i urządzenia. Obecnie uruchamiane mają być wypłaty z programu unijnego na lata 2014 – 2020, zatem prognozowany jest wzrost popytu na zaplecze sprzętowe i park maszynowy małych i średnich przedsiębiorstw. W poprzednim roku spadek zaobserwować można było w leasingu maszyn rolniczych, najpewniej z racji wstrzymanych dopłat UE w tym sektorze.

Co przyniesie rok 2017?

Największe zyski leasingodawcy odnotowali w związku z zawieraniem umów na użytkowanie autobusów i środków transportu ciężkiego (aż 40,6 miliarda złotych wyniosła wartość umów na potrzeby transportu, w tym aut dostawczych). Od kilku lat rośnie popyt i eksport. Ożywienie w handlu między krajami nie tylko Unii Europejskiej wymaga stałej wymiany floty, zatem prawdopodobnie tendencja wzrostowa będzie również obserwowana w tym roku i pozostanie na dobrym poziomie.

Firmy leasingowe (sprawdź listę firm leasingowych na investto.pl) mają obecnie swoje 5 minut. Oczywiście sam leasing to korzystna oferta dla przedsiębiorców, bo to oni z tej opcji korzystają najczęściej. Daje nie tylko możliwość wykorzystywania najnowszych osiągnięć technologicznych (pojazdów, maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego itd.) ale korzyści płynące z możliwości, jakie te rozwiązania dają firmom. Stanowią alternatywę dla kredytów, których pozyskanie, zwłaszcza rozpoczynający biznes przedsiębiorcy, mają utrudnione zbyt zawiłymi procedurami bankowymi. Co więcej sam leasing nie wpływa na zdolność kredytową, więc do banku można udać się po wsparcie przeznaczone na inne cele. Leasing ma mnóstwo zalet. Warto z nich korzystać.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2018
Lokaty bankowe online 2018
Karty kredytowe porównanie 2022