Dodatkowe koszty dla singli

Single nie mają łatwego życia w perspektywie kredytowej. Fakt, że są osobami samotnymi sprawia, że napotykają na duże problemy w trakcie procesu weryfikacji wniosku kredytowego. Osoby znajdujące się w związku małżeńskim posiadają o wiele większe szanse na uzyskanie kredytu mieszkaniowego wręcz przeciwnie do osób samotnych. Nawet osoby świetnie zarabiające, posiadające stabilną i wysoką pozycję społeczną mogą spotkać się z decyzja odmowna banku, niezależnie od prezentowanej przez nich zdolności kredytowej. Jest to sytuacja mało racjonalna w momencie kiedy osoba wykazuje dużą zdolność kredytową (sprawdź zdolność kredytową w kalkulatorze), jednak dla banku nawet najbardziej wiarygodne liczby nie są w stanie przeciwstawić się temu, że przyszły kredytobiorca jest singlem. Osoby samotne oczywiście mają również możliwość zaciągania kredytów, jednak jest to zwykle bardzo niekorzystnie dla nich obarczone dodatkowymi kosztami. Banki widzą w osobach samotnych jedynie wysokie ryzyko związane z problemami w spłacie zadłużenia, dlatego wymuszają na kredytobiorcach, aby wykupiły dodatkowe ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na okoliczność utraty pracy. Tego typu wymagania oczywiście wiążą się z większymi kosztami uzyskania takiego kredytu. W wielu przypadkach to jednak jedyna możliwość, która pozwala na to, aby singiel mógł uzyskać taki kredyt. Tego typu oferty banków są coraz bardziej powszechne. Banki widząc możliwość zarobienia pieniędzy nie odmawiają od razu osobą samotnym, ale proponują im właśnie takie rozwiązanie aby tym samym zapewnić sobie ewentualne źródło dochodu. Przewidzieć można również, że niektóre banki oczekują od osób samotnych zwiększenia swojego wkładu własnego, co również mnoży koszty uzyskania kredytu. Koszty uzyskania kredytu dla singla są zatem większe niż dla nie singla. Nie jest to jednak sytuacja karygodna ponieważ zupełnie podobne wymagania prezentuje bank w stosunku do tak zwanego „jedynego żywiciela rodziny”.