Czy każdy może liczyć na pożyczkę od banku?

XXI wiek, okres nie tylko rozwoju techniki i nauki, ale i trudny dla finansów wielu mieszkańców Polski. Rosnące ceny artykułów spożywczych, drogie mieszkania oraz przemieszczanie się nie tylko samochodami ale i komunikacją miejską. To wszystko sprawia, że często stajemy przed decyzją o podjęciu kredytu bądź pożyczki od banku. Czy jednak każdy z nas może liczyć na tego typu pomoc od banku? Otóż sprawa nie jest taka prosta, bo banki aby pożyczyć zdeponowane w nim pieniądze muszą zadbać o to, aby po pewnym okresie wróciły i to z odsetkami. To powoduje, że bank przed podpisaniem umowy z potencjalnym kredytobiorcą sprawdza jego wiarygodność, czyli po prostu zdolność kredytową. Podstawowa metoda opiera się na weryfikacji historii kredytowej osoby starającej się o kredyt poprzez informację dostępne w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje te cenne są dla banku z kilku powodów. Pierwszy pozwala ocenić, czy potencjalny kredytobiorca sumiennie spłacał wcześniejsze kredyty, także te z kart kredytowych. Oczywiście w sytuacji gdy już wcześniej pobierał jakiś kredyt. A po drugie otrzymuje informację o rzetelności przedstawianych informacji przedstawianych przez osobę starającą się o kredyt. Ponadto każdy z banków opracował odpowiednie metody obliczania zdolności kredytowej (tutaj sprawdzisz zdolność kredytową za darmo). Jedna z popularniejszych metod opiera się na przyznawaniu punktów według opracowanego systemu oceny. W tym systemie osiągnięcie założonego przez bank pułap punktowy wpływa na pozytywną decyzję banku dotyczącą kredytu dla nas. Mniejsza liczba punktów nie dyskwalifikuje nas, jednak powoduje zmniejszenie limitu pożyczki i konieczność przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń – poręczeń. W sytuacji kiedy nie osiągniemy nawet dolnego progu punktowego, wówczas otrzymamy odmowę przyznania kredytu bez możliwości odwołania. Słowem aby otrzymać kredyt czy pożyczkę nie wystarczy tylko nasza decyzja i potrzeba gotówki ale pozytywne przejście przez gąszcz wymagań i potrzeb banku.