Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych. Korzystając z tych produktów inwestuje się w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe. Wpłacane pieniądze ulegają przeliczeniu na tak zwane jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki jest wyceniana każdego dnia. Do korzystania z funduszy wystarczy niewielka kwota. Produkt ten może przynieść duży zysk (znacznie wyższy niż na lokacie), jednak trzeba także liczyć się z ryzykiem strat. Ryzyko inwestowania jest bowiem po stronie klienta funduszu, który godzi się skorzystać z produktu, którego wynik finansowy nie jest w żaden sposób gwarantowany.

Fundusze inwestycyjne porównanie styczeń 2019:

Wszystkie prezentacje funduszy inwestycyjnych nie stanowią oferty portalu i mają charakter wyłącznie poglądowy.