Fundusze inwestycyjne to sposób lokowania pieniędzy. Korzystając z tych produktów inwestuje się w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe. Wpłacane pieniądze ulegają przeliczeniu na tak zwane jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki jest wyceniana każdego dnia. Do korzystania z funduszy wystarczy niewielka kwota. Nie trzeba też być specjalistą w zakresie inwestowania giełdowego, ponieważ wpłacane środki inwestowane są przez profesjonalistów. Produkt ten może przynieść duży zysk (znacznie większy niż na lokacie), jednak trzeba także liczyć się z ryzykiem strat. Ryzyko inwestowania jest bowiem po stronie klienta funduszu, który godzi się skorzystać z produktu, którego wynik finansowy nie jest w żaden sposób gwarantowany. Notujące dobre wyniki fundusze inwestycyjne proponowane przez polskie instytucje finansowe przedstawiamy w poniższym rankingu.

Oferta funduszy inwestycyjnych dla klientów indywidualnych w Częstochowie:

Wszystkie prezentacje funduszy inwestycyjnych nie stanowią oferty portalu i mają charakter wyłącznie poglądowy.