Polbank EFG Spółka Akcyjna to bank oferujący swoim klientom szereg atrakcyjnych produktów. Instytucja zapoczątkowała swoje działanie w 2005 roku i od tego czasu datuje się jej dynamiczny rozwój. Jest instytucją uniwersalną, nastawioną na szerokiego odbiorcę i uwzględniającą jego potrzeby (m.in. oferującą dostęp do bankowości elektronicznej). W ofercie znajdą się kredyty (dla klienta indywidualnego: gotówkowe, mieszkaniowe, samochodowe, a dla firm m.in. obrotowe i inwestycyjne), lokaty, rachunki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia. W ramach bankowości korporacyjnej bank oferuje bankowość transakcyjną (m.in. rachunki i karty płatnicze), finansowanie działalności (oferta kredytów), transakcje handlowe i transakcje skarbowe. Polbank EFG połączył się z Raiffeisen Bankiem – nowy bank to Raiffeisen Polbank.

Brak placówek Polbanku EFG w Częstochowie